เพลง:  สาวเชียงใหม่

 

Song: Sao Chiangmai (Chiangmai Girl)

ศิลปิน:  สุนทรี เวชานนท์

 

Singer: Suntree Vejanon

 

(This song is in the Isaan dialect.)

 

ข้าเจ้า เป็นสาวเชียงใหม่

แหมบ่ เต้าใด

ก็จะเป็น สาวแล้ว

ตึงวัน มีบ่าว มาแอ่ว

มาอู๊ มาแซว เป็นคน ละปูน

ข้าเจ้า จะเลือก เอาไผ

อ้ายบ่าว เชียงฮาย

ชื่อแก้ว มาลูน

อ้ายก๋อง คนแป้ เขียวชุน

อ้ายคำ อ้ายมูล

อ้ายสม อ้ายมี

เปิ้นบอก ว่าจะ มาขอ

ข้าเจ้า ก็รอ มาแล้ว เป็นปี

ป้อแม่ ข้าปู สลี

อ้ายบ่าว ตัวดี

หายแซบ หายสอย

ข้าเจ้า บ่เชื่อ แฮ๋มแล้ว

จะแต่ง กับแม้ว

ไปอยู่ ปลายดอย

ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย

ขายแหวน ขายสร้อย

อยู่บน ดอยปุย

...ดนตรี..

ข้าเจ้า เป็นสาวเชียงใหม่

แหมบ่ เต้าใด

ก็จะเป็น สาวแล้ว

ตึงวัน มีบ่าว มาแอ่ว

มาอู๊ มาแซว เป็นคน ละปูน

ข้าเจ้า จะเลือก เอาไผ

อ้ายบ่าว เชียงฮาย

ชื่อแก้ว มาลูน

อ้ายก๋อง คนแป้ เขียวชุน

อ้ายคำ อ้ายมูล

อ้ายสม อ้ายมี

เปิ้นบอก ว่าจะ มาขอ

ข้าเจ้า ก็รอ มาแล้ว เป็นปี

ป้อแม่ ข้าปู สลี

อ้ายบ่าว ตัวดี

หายแซบ หายสอย

ข้าเจ้า บ่เชื่อ แฮ๋มแล้ว

จะแต่ง กับแม้ว

ไปอยู่ ปลายดอย

ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย

ขายแหวน ขายสร้อย

อยู่บน ดอยปุย

 

Translation:

 

I am a Chiang Mai girl. Soon I'll become a lovely woman. Many men have come from different cities courting me. Which one should I choose? They said they were going to come and marry me and I have been waiting for over a year. My parents are also waiting. But why have these men disappeared? I will not believe them again. Better marry a hilltribe man and spend my life on the Doi Pui mountain.

 

Video

Sound file