ภาษาไทย

 

English

ใจบางบาง บนทางฝัน

 

To a weary heart pursuing a dream

 

 

 

จะอยู่เคียงข้างเธอ - บิว กัลยาณี

 

I will be beside you, by Bew Kalayanee

 

 

 

 

 

 

ก็ใจอยากจะถาม เหนื่อยไหมวันนี้เธอ

kɔ̂ɔ cay yàak càʔ thǎam nʉ̀ay mǎy wan níi thəə

Sweetheart, I just wanna know if you’re tired today,

กับทางแห่งฝันเธอ สวยงามแต่แสนไกล

kàp thaaŋ hɛ̀ŋ fǎn thəə sǔay ŋaam tɛ̀ɛ sɛ̌ɛn klay

reaching for your dreams, so lovely but so far away.

ที่ต้องเดินลำพัง คนเดียวไม่มีใคร

thîi tɔ̂ɔŋ dəən lamphaŋ khon diaw mây mii khray

Walking alone, nobody there,

เธอคงเหงาใช่ไหมคนดี...

thəə khoŋ ŋǎw chây mǎy khon dii

are you lonely, dear?

 

 

 

เธออาจจะล้มลุก ท้อใจแค่กลางทาง

thəə ʔàat càʔ lóm lúk thɔ́ɔ cay khɛ̂ɛ klaaŋ thaaŋ

You’re tripping and stumbling and aching on the way,

อาจเหนื่อยและสิ้นหวัง หมดแรงจะก้าวไป

ʔàat nʉ̀ay lɛ́ʔ sîn wǎŋ mòt rɛɛŋ càʔ kâaw pay

bleeding strength and hope, feeling lost, but hey!

ก็เลยมีคำนี้ ฝากมาให้เธอไป

kɔ̂ɔ ləəy mii kham níi fàak maa hây thəə pay

I sing this song to you my dearest, can you hear me dove?

จากหัวใจด้วยรักและหวังดี

càak hǔa cay dûay rák lɛ́ʔ wǎŋ dii

I send it from my heart with a whole bunch of love.

 

 

 

ตะวันไม่สิ้นแสง ขอเธออย่าสิ้นหวัง

tàʔwan mây sîn sɛ̌ɛŋ khɔ̌ɔ thəə yàa sîn wǎŋ

As long as there’s sunshine, the clouds have silver lining,

เอาใจเป็นพลัง สร้างฝันกันต่อไป

ʔaw cay pen phálaŋ sâaŋ fǎn kan tɔ̀ɔ pay

lighten up your heart, cos’ the sun will soon be shining.

หากวันใดอ่อนล้า เจ็บมาไม่มีใคร

hàak wan day ʔɔ̀ɔn láa cèp maa mây mii khray

You may feel you’re alone and in pain through and through,

อยากบอกให้รู้ไว้ ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ

yàak bɔ̀ɔk hây rúu wáy chǎn càʔ yùu khiaŋ khâaŋ thəə

but I wanna tell you that I’m always beside you

 

 

 

แค่เพียงเธอเอาฝัน เขียนลงที่หัวใจ

khɛ̂ɛ phiaŋ thəə ʔaw fǎn khǐan loŋ thîi hǔa cay

Dare to dream, and trust the vision in your heart,

และบอกตัวเองไว้ จะสู้มันสุดแรง

lɛ́ʔ bɔ̀ɔk tua ʔeeŋ wáy càʔ sûu man sùt rɛɛŋ

hang on, don’t let go, follow your heart’s path.

ต่อให้ภูเขาสูงกั้นขวาง หวังเป็นกำแพง

tɔ̀ɔ hây phuu khǎw sǔuŋ kân khwǎaŋ wǎŋ pen kamphɛɛŋ

No mountain’s too high, no ocean too wide,

แต่ใจไม่สิ้นแรง จะข้ามไปยังฝั่งฝัน

tɛ̀ɛ cay mây sîn rɛɛŋ càʔ khâam pay yaŋ fàŋ fǎn

when your dream’s waiting for you on the other side.

 

 

 

 

 

 

 

Translated by Laszlo Gabris

 

Video