Ülök a lelkemben

 

Néha, mikor egyedül vagyok,

a lelkemben matatok,

és pakolok.

Csend és béke lakik itt fenn,

emlékek alszanak hálóingben,

a tetőszinten.

Pókhálós, poros gyönyörök,

rég elfelejtett örömök,

és csömörök.

Felébred egy kép, megríkat,

száz íz, hang, illat

ringat.

Jó, hogy néha egyedül vagyok –

ülök a lelkemben: mosolygok,

és pakolok.

 

ELMÚLÁS

 

Maszatos kacatokkal vacakolok,

tologatom a paszatot.

Szottyosan potymogok,

komótoskodok.

Vén trotty vagyok.

 

Barátom a pók,

lakhelye a spájzsarok,

örömöm egy zárt marok,

benne pörkölt tökmagok.

 

Nyálam csorog.

A falióra ácsorog.

Az idő csoszog.

 

Szemem alatt árok.

Az elmúlásra várok.

 

Vigyetek el, angyalok!

 

.

 

Hexadecimális költemény

 

9D6 A0

3B9D6 A0

A09 D6

3CA09 D6

F0F 0F

 

Kocsmaholnap-dal

 

Lökdjed ide a sört

lötyög rajtam a sort

porzik szét a vesém

nincs egy árva vasam

sem.

 

Lehet kikelet?

 

Köröm az ökrömön

korom fedje korom

káromkodok a káromon

mind a háromon.

 

Nőorvos matat a lányban

átalányban.

 

Mindjárt nyár van.

 

BEATLES: IMAGINE

 

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today...

 

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace...

 

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

 

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world...

 

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one

ÜTEMLES: KÉP AZ E-BEN

 

Kép az e-ben, ottnincs paradincs

Könnyű, ha megkóstolod

Világosság se, alattunk nincs

Felettünk már csakis a Sky!

Kép az e-ben, a nép minden!

Él mostan a mának, vagy minek...

 

Kép az e-ben, ország nincsen

De nem nehéz csinálni

Sem ölni, sem meghalni

És nem, vallás sincsen

Kép az e-ben, minden a nép!

Életet él és nyugszik in Bék.

 

Lehet mondani, vagyok álmodás

De nem csak én ám!!

Remélem, egyszer majd lesz csatlakozás

És a világ méhedzik – Asszuán!!

 

Kép az e-ben, nincs birtokos eset

Én csoda, ha te konzervszaft

Nyereségvágyra vagy éhségre nincs kereslet

Manns Brüderschaft!

Kép az e-ben, a nép minden!

Osztozkodás, a világ minden!

 

Lehet mondani, vagyok álmodás

De nem csak én ám!!

Remélem, egyszer majd lesz csatlakozás

És a világ méhedzik – Asszuán!!

 

Utazási terveim a nyárra

 

Eritreában ellőtték a lábam. Kábán bámulom a Kába-követ Mekkában. Angolában lábatlan angora macskák, hárman – lábatlankodnak a konyhában. Franciába mennék rezidenciába. De hiába.

 

Válasz László napi köszöntésekre

 

Gripenjeink aggasztóan mély repülése miatt további adók kivetésére lesz szükség. Az Országgyűlés szakbizottságai a következő lehetőségeket mérlegelik:

1) Azokon a helyeken, ahol az ivóvíznek van pH-ja, péhátralék címén 2002-ig visszamenőleg "pHótlékot" építenek a víz- és csatornadíjakba. (2002-ben kezdődött az elmúltnyolcév.) A péhátralékra természetesen késedelmi díj is fizetendő, kamatos kamattal.

2) Mindazon magyar állampolgárok, akiknek a nevében a magyar ábécé bármely betűje előfordul, de különösen a Lászlók, ábécéhasználati díjat fizetnek az év azon hónapjaiban, amelyekben szintén található magyar betű.

 

A törvényjavaslat előterjesztői kiskaput építettek a törvényjavaslatba: azok a Lászlók, akik számjegyekből vagy különleges szimbólumokból álló névre módosítják nevüket, vagy egyszerűen lemondanak bármilyen név viseléséről, mentesülnek az ábécéhasználati díj megfizetése alól.

 

Köszönöm mindenkinek a névnapi jókívánságokat!

 

Üdvözlettel:

 

»ǂ½≤͌↨₪

 

Skype: »ǂ½≤͌↨.( ͡° ʖ̯ ͡°)

 

A periódusos rendszer megalkotásának igaz története

 

Dimitrij Mengyelejev orosz tudós a mai napon pontosan 142,142 éve mutatta be periódusos rendszerét.

 

Mengyelejev többször is nekifutott periodusos rendszere összeállításának. Ebben is periódusos rendszert követett. Először egy tömör 7 soros, 18 oszlopos táblát készített (ezek voltak a szerencseszámai az orosz ruletten). Ebben az elemek neve mind -iumra végződött: alamínium, ócskavasium, sárgarézium, szoborbronzium, stb. a sarki hulladékátvevő listája szerint. Amikor elfogyott a vodka, a táblázat első három sorából a sarki átvevőhöz vitte a középen levő elemeket, hitel fejében. Mivel a hitelt sohasem fizette vissza, ezek a helyek a mai napig üresek maradtak. Ezen annyira feldühödött, hogy a táblázat első cellájába zsúfolta az összes elemet. De ez se volt jó, mert a cella alján egymásra halmozott nehéz rádióaktív elemek felgyújtották a lakását. Az új lakásban a padlóra rajzolt táblázaton újult erővel kezdte rendbe rakni a tábláját a monomániás tudós. Szerencsére az első három sor sarki átvevőnél maradt üres helyein még éppen elfért a bőröndjével és macskáival. Már éppen készült az Akadémiába bejelenteni, hogy „fertig vagyok, kérem”, amikor a hátsó sorokban fészkelő macskái alatt észrevett még két kupac macskaszőrös elemet. Ezeket kedvenc macskáiról (Lantán és Aktin, igen, igen, hát ilyen hülye neveket adott a macskáinak) nevezte el és a macskák alatt hagyta. Így alakult ki végül a periodusos rendszer.

 

Az ameriaiak persze kapásból kibővítették a rendszert a kryptonittal, amelynek kezdeti 16 színárnyalatát később 32 ezerre bővítették és CI színkódokkal jelölték. Ez azonban már más történet.

 

Még valami: a periódusos rendszer elkészülte előtt, ma 151,151 éve történt, hogy Mengyelejev a zirci tisztikaszinóban tett villámlátogatása során felfedezte a zircóniumot, amikor a Fedák Sárit és Kerekes biciklit követően Zircónium bemondásával kontrázott és mindent vitt. Örömében tüstént feltalálta a Nobel-díjat is, de a második négyzetméter vodka után elfelejtette szabadalmaztatni, s így azt a svédek csúful ellopták.

 

Ez tehát az időszakos szisztéma igaz története. Aki nem hisz, annak utána járunk.

 

Samuel Finley Breese Morse református amerikai festő

 

(Cikkjavaslat a Wikipédiába)

 

Samuel Finley Breese Morse református amerikai festő 1971. április 27-én született, tehát majdnem akkor mint én, csak kicsit előbb.

 

Kitüntetéssel végezte el a Yale egyetem vallásfilozófiai, matematikai és lovászati szakát. Villamosságtant is tanult, és közben festett, mert ezt a két dolgot lehet együtt csinálni.

 

Tanulmányai befejeztével jódolgában Angliába költözött és ott megszoborta, majd megfestette a haldokló Herkulest. Művét az albérleti szobája ablaka alatti lichthof élővilága ihlette.

 

A lichthofban fű sem nőtt, mert az Angliában egyébként is ritka napsütés egyáltalán nem érte. Sötét hely volt. „Sötét hely ez...” – mondogatta háziasszonyának, aki aznap sertéspörköltet készített neki galuskával, ami Angliában kulturális szokás minden vasárnap. A lichthof egyetlen lakója egy földigiliszta volt, de előző nap az is visszaadta lelkét a teremtőjének.

 

Előző nap Samuel Finley Breese Morse saját szemével látta, amikor a földigiliszta előmászott a lichthof szottyosra ázott földjéből, a farkára nézett, és szomorúan így szólt: „Végem!”. Aztán kimúlt. „Az örök világosság fényeskedjék neki” – szólt a református amerikai festő, és szomorú képpel eltemette.

 

Másnap a földigiliszta halálán a pörkölt felett merengve azon morfondírozott, hogy jó-e egy kukacnak az örök világosság, miközben szórakozottan kukac formába rendezte a galuskát. El is ment az étvágya a pörkölttől, de a sorba rendezett galuskákra pillantva érdekes összefüggést fedezett fel: a róla elnevezett morze-kódot! „Felfedeztem a galuskák mögöttes mélyebb értelmét!” – kiáltott fel, háziasszonya nagy riadalmára.

 

Hétfőn a szabadalmi hivatalba küldött zacskóban elhelyezett galuskákkal kódolt szabadalmi leírásban le is védte ezt a mögöttes mélyebb értelmet. Ez volt a világtörténelemben az első eset, hogy egy mögöttes mélyebb értelem emészthetőnek bizonyult. A szabadalmi hivatal hosszasan rágódott rajta, mert William Cooke szakácsmester és Charles Wheatstone hídépítő korábban már feltalált ilyesmit, de aztán kereken 22 év múlva a következő morze-üzenettel örvendeztette meg az addigra már tűkön ülő Samuel Finley Breese Morse református amerikai festőt: „A patient waiter is no loser”. A türelmetlen Morse a patient (türelmes) szót patent-nek (szabadalom) értette, és örömében bedrótozta egész Európát és Amerikát.

 

Találmányáért annyi érdemérmet kapott, hogy fel sem bírta tűzni őket egyszerre a zakójára, de ennek ellenére boldog emberként halt meg. „Boldog emberként halok meg.” – ezek voltak utolsó szavai.

 

- .... .   . -. -..

 

Reggeli történet

 

Amikor ma reggel nem ébredtem fel, erősen felindult állapotban léptem Szent Péter színe elé, hogy ez akkor most hogyan, papa? Ő rámsandított, és karjelzéssel az oldalablakhoz irányított. Az volt föléje írva, hogy Reklamációk, a világ minden nyelvén, de úgy, hogy mindenki a sajátján látta. Én például egyszerre 200 nyelven. Az ablak mögött hárfázó ügyintéző rámemelte tekintetét és ijedtében elszakította a G húrt:

 

- Maga itt???

 

- Látja, mert van szeme! - válaszoltam és széttártam szárnyaimat amelyek útközben nőttek rám. - Nem lehetne extra sürgősen visszacsinálni ezt az ébredéstelenséget?

 

- De, persze, Gábris úr, tévedés történt. Elnézést kérünk. Lefagyott a Quantum Satis szerverünk, le kellett küldenünk visszamelegíteni, de beleragadt a vasvilla. Piha, de kénkőszaga lett...

 

- Szóvalakkor...?

 

- Persze! - szólt, kezembe nyomott egy sült almát a tudás fájáról, és intett, hogy mehetek. - Meg ne lássam mostanában! - tette hozzá, és folytatta a hárfázást. Elég hamisan szólt, mert még nem nőtt vissza rá a G húr, de nem mentem vissza reklamálni.

 

Amikor felébredtem, furcsa fehér tollat találtam az ágyamon - azzal írtam ezt az útibeszámolót.

 

Az almát végül is megettem, mert hallottam, hogy a sarokszomszéd is így járt, csak ő elvitte a csárdába az almát mutogatni, és ottfogták. Ha most én is elvinném a csárdába az almámat, az már két tudás lenne egy csárdában, ami rossz vért szül.

 

Na, csak ezt akartam elmesélni. Vigyázzanak magukra és egymásra!

 

Képeslap Bulgáriából

 

Üdvözöllek Bulgáriából, a szakállas nők országából. A világrekordot 90 cm-rel bolgár nő tartja. Nem véletlen, hogy a „szakállamtitkárnő” kifejezés is Bulgáriából származik: Mojta brada e sekretarka. Tévéműsort is készítettek a nővel, ezzel a címmel: Big Brada.

 

A bolgárok a szakállas nők két fajtáját különböztetik meg: szakállas nő mint olyan, és szakállas nő mint nem olyan.

 

A bolgárok egyébként nagyon tanulékony nép, és igyekszik más kárán tanulni. Hosszasan tanulmányozták például a Malév üzletvitelét, és arra a következtetésre jutottak, hogy az évi sokmilliárd veszteséget az okozza, hogy az utasok magukkal viszik a kiskanalakat. Az ilyen utasoknak Löffl-Air néven új légitársaságot hoztak létre, amelynek a repülőgépein csak kiskanál van, motor nincs, repülni sem tud, s így nem termel veszteséget. A bolgár Löffl-Air járatai olyan népszerűek, hogy rájuk egyáltalán nem kapható jegy.

 

A vállalkozás előzménye egyébként a múlt évszázad elejére nyúlik vissza, amikor egy Schmidt nevű német vállalkozó késlopó utasoknak Messer-Schmidt néven hasonló repülőtársaságot alapított, de erre már szinte senki sem emlékszik.

 

A bolgár egészségügy hasonló kihívásokkal küzd mint a magyar. Tömegesen vándorolnak ki az orvosok és a kórházak nem tudják kifizetni a modern gyógyszereket. A bolgár kreativitás azonban itt is megmutatkozik. Felfedezték a zene jótékony hatását egyes betegségekre. Előrehaladott állapotban vannak a posztoperációs operaterápiával kapcsolatos kutatásaik. Az ismert tenoristákat hallgató csoportban 30-36 százalékos javulást értek el a kontrollcsoporthoz képest, amelynek Placebo Domingo énekelt.

 

Végül szeretném tudatni, hogy a bolgár takarékos nép. Szereti a macskákat is, de – különösen Gabrovo környékén – kíméletlenül levágja a farkukat. Ez takarékossági intézkedés: amikor a macsek télvíz idején bejön a házba, rövidebb ideig kell az ajtónak nyitva lennie, és így nem szökik ki a meleg. A magyarok persze tudják, hogy a boldog macskának feláll a farka és ha a macska álló farokkal közlekedik, akkor ugyanannyi időbe telik neki besurranni, mint vágott farokkal. Szellemi export lehetőség magyaroknak?

 

Лятното слънцестоене

 

Június 21-én van az év leghosszabb napja, bolgárul лятното слънцестоене, ami azt jelenti, hogy a Nap áll mint cövek a nyári sívóhomokban, és a nap hosszú és keskeny. Olyan hosszú, hogy este 7-8 óra körül a madarak már csak letargáltan rezignálnak az ágakon és csodálkoznak a repülőgépeken, mitől van még energiájuk röpködni ilyen későn. A varjak a legintelligensebbek: ők már sejtik a megoldást és az országút mentén tömegesen lopják a napot, amelynek hossza emiatt e naptól csökken.

 

Kiütéssel győztek a görögök

 

Brit tudósok kimutatták, hogy nemcsak a vírusok és baktériumok mutálnak, hanem a kamaszok és a bőrbetegségek is. Az eddig ismert xcéma mellett például megjelent a sokkal veszélyesebb ycéma és zcéma, amely a bőr viszonylag ártalmatlan X formájú hámlása helyett Y és Z formájú, több évtized alatt minden esetben halálos bőrhámlást idéz elő. A bőrbetegségek mutálása a zcémával nem áll le, de az emberiségnek már nem lesz szava az új mutánsok leírására, mert a z betűvel befejeződik az ábécé.

 

A magyarok persze, mint mindig, röhögnek az egészen, mert a kabátujjukban ott virít elrejtve a zs betű... A görögök meg hányják a fittyet a falra. Ők már régesrég rögzítették az ábécéjükben, hogy a dolgok végső kimenetele az ellenállás, görög betűvel Ω.

 

Szovjet valóság

 

1930-as évek. Szigorú szovjet valóság. Szűk udvar, gyerekcsapat focizik. Csirimp-csörömp! Koszos üvegablakba csapódott a labda. A házból előcaplat egy mosdatlan szőrös emberszabású, a klottgatyáját foszlott madzag tartja, zsíros fekete tincsei koszlott trikóját verdesik, véres szemei rosszat sejtetően villognak, kezében letört asztallábbal hadonászik. A legközelebbi gyerek után iramodik.

 

A sápadt, intelligens szemű, melankolikus arckifejezésű gyerek fut ahogy bír, közben így gondolkodik: „A francnak kellett nekem itt fociznom, amikor otthon ülhetnék és kedvenc Hemingwayemet olvashatnám.”

 

Eközben Kubában egy tengerre néző luxusvillában ül Hemingway. Tökélyre érlelt anejo rumot iszik, havannai szivart szív, izzadt félvér nővel diskurál és közben így gondolkodik: „A francnak pocsékolom itt az időmet ezzel a buta libával, amikor otthon ülhetnék és kedvenc Malraux-mat olvashatnám.”

 

Eközben Párizsban egy harmadrendű lebujban, szemet maró füstfelhő mögött punnyad André Malraux. Bélrohasztó savanyú bortól részegen a következő cigarettáját sodorja. Nézi a térdén horkoló bűnronda prostituáltat, és közben így gondolkodik: „Itt piálok, de hogy minek?, amikor otthon ülhetnék és kedvenc Nabokovomat olvashatnám.”

 

Eközben Moszkvában az utcán lohol Nabokov, kezében egy letört asztallábbal, és dühöng: „Rohadt huligán! Eredj a hernyótalpas anyádba, köcsög! Egyszer még elkaplak és elhajtalak a halál kacskaringós faszára, kis buzi! Nőjön köröm a pöcsödre!”

 

A kékszakállú herceg vára

 

Most tárgyal magyar zenészek egy csoportja Bartók Béla örököseivel A kékszakállú herceg vára korszerűsített változatának színreviteléről.

 

Az új változatban hat lezárt ajtó és egy ipari konnektor van.

 

Kékszakállú bevezeti a várába ropogósan friss feleségét, Juditot:

 

„Megérkeztünk./Íme lássad:/Ez a Kékszakállú vára./Nem tündököl,/mint atyádé./Judit, jössz-e még utánam?” Judit szerelmes, a Kékszakállúról és a váráról szállongó szörnyűséges hírek és büdösség ellenére is követi férjét: „Megyek, megyek Kékszakállú.”

 

A várba lépve észrevesz hat lezárt ajtót és egy ipari konnektort. Kéri a Kékszakállút, nyissa ki, hogy „Szél bejárjon, nap besüssön”. A Kékszakállú vonakodik, figyelmezteti is Juditot, de ő egyre követeli a kulcsot.

 

A Kékszakállú odaadja az első ajtó kulcsát. (Az ajtó feltárul, vérvörös négyszöget nyitva a falba, mint egy seb. Az ajtó mögül infralámpa mélyből jövő véres izzása hosszú sugarat vet be a csarnok padlójára.) „Ez az elektromos szauna, Judit” – mondja a Kékszakállú. Judit megrendül a hatalmas infrasugárzó látványától, de a második ajtó kulcsát is kiköveteli. (Csattan a zár és feltárul a második ajtó. Nyílása sárgás vörös, de szintén sötét és félelmes. A második sugár az első mellé fekszik a padlóra.) Az ajtó mögött régi villanyrezsók, hősugárzók izzanak, védőrács nélkül. Judit kéri a többi kulcsot is, hiába kérleli a Kékszakállú: „Vigyázz, vigyázz miránk, Judit!” A harmadik kulcs a kincseskamrát nyitja, ahol indukciós kemencében olvasztják az aranyat. (Judit megfordítja a kulcsot. Meleg, mély érchanggal nyílik az ajtó. A kiömlő arany megégeti Judit cipőjét.) Judit amperszagot érez, miként a korábbi szobákban is: „Amperszagot érzek!” (Hirtelen a negyedik ajtó felé fordul és gyorsan kinyitja. Az ajtóból virágos marihuána ágak csapódnak ki, erős reflektorok érlelik a termést. A beeső fénysáv a többi mellé fekszik a padlón.) Judit gondozott ültetvényt lát. „Minden tő neked bókol” – mondja a szerelmes Kékszakállú, ám Judit az ültetvényen is amperszagot érez. Kérdéseire a férfi egyre kétségbeesett kéréssel válaszol: „Judit szeress, sohse kérdezz”. (Az ötödik ajtó feltárul. Magas erkély látszik és messzi távlat, és tündöklő özönben ömlik be a fény.) A herceg büszkén mutatja be országát: „Lásd ez az én birodalmam,/Messze néző szép könyöklőm, saját vizierőművem./Ugye, hogy szép nagy ország?”, amire Judit elámulva válaszol: „Szép és nagy a te országod. És milyen nagy a vizierőműved!” A férfi lelkesülten tovább folytatja: „Most már Judit mind a tied./Itt lakik a hajnal, alkony,/Itt lakik nap, hold és csillag,/S lészen neked játszótársad.” Judit azonban itt is büdöset szimatol: a szabadban villanyhegesztők dolgoznak, de azért ki akarja nyittatni a hatodik ajtót is. A Kékszakállú kétségbeesve hívja szerelemre, de a nő nem tágít, kéri a hatodik kulcsot is. (Judit némán követelően nyújtja érte a kezét. A Kékszakállú átadja a kulcsot. Judit a hatodik ajtóhoz megy. Mikor a kulcs elsőt fordul, zokogó mély sóhajtás búg fel.) A herceg még most is könyörög: „Judit, Judit ne nyissad ki!” – mindhiába. (Judit hirtelen mozdulattal az ajtóhoz lép és kinyitja. A csarnokon mintha árny futna keresztül: valamivel sötétebb lesz.) Az ajtó mögött alumíniumkohó van, a grafit anód fojtó füstje mindenre rátelepszik. A férfi, felkészülve az újabb kérésre, előre kijelenti: „A konnektorba nem dughatsz bele semmit. Nem dughatsz semmit.” Judit – noha sejti már, mit rejt a konnektor, bár többször bukott fizikából – mégis, már-már hisztérikusan követeli a kulcsok mellé fűzött szöget, hogy bedugja az ipari konnektorba. A herceg megtörve adja oda neki a szögét: „Fogjad… Fogjad… Itt a szögem./Dugd be, Judit. Lássad a régi menyecskéket, akik szintén bedugták./Ott van mind a régi asszony.” (Judit még egy ideig mozdulatlan. Aztán lassan, bizonytalan kézzel átveszi a szeget és lassan, ingó lépéssel a konnektorhoz megy és beledugja. Mikor a konnektorból szikra csattan, halk sóhajtással becsukódik a hatodik és az ötödik ajtó. Jóval sötétebb lesz. Csak a négy szemközti ajtónyílás világítja színes sugaraival a csarnokot. És akkor holdezüst ívfény vetődik ki a konnektorból, hosszú sugárban, megvilágítva Judit arcát és a Kékszakállúét.) (Előjönnek a konnektorból a régi asszonyok, akik szintén beledugták. Hárman koronásan, kinccsel rakodtan, glóriásan. Sápadt arccal, büszke járással jönnek egymás mögött és megállnak szemben a Kékszakállúval, aki térdre ereszkedik.) Ezt mondja: „Szépek, szépek, százszor szépek.”, majd sorra elmeséli, hogyan ismerte meg őket: az elsőt hajnalban, a másodikat délben, a harmadikat este lelte. (A Kékszakállú megáll Judit előtt. Hosszan szembenéznek. A negyedik ajtó becsukódik.) „A negyediket éjjel leltem.” Judit ijedten válaszolgat, kérlel, de már nincs visszaút. A Kékszakállú palástot terít a vállára, koronát tesz a fejére, ékszerekkel díszíti. „Szép vagy, szép vagy, százszor szép vagy,/Te voltál a legszebb asszony,/a legszebb asszony!” – mondja. (Hosszan szembenéznek. – Judit lassan meggörnyed a palást alatt és gyémántkoronás fejét lehorgasztva, az ezüst ívfény mentén bemegy a többi asszony után a konnektorba.) A remélt, vágyott boldogság helyett újra eljött a magány, az örök egyedüllét. A Kékszakállú megrendülten rebegi: „Minek kellett bevezetnem azt a kurva villanyt…”

 

Utószó: Kodály kinéze a buszmegállóra és látá, hogy buszra csak a kékszakállú herceg vára. Bartók küldte vala oda.

 

A magyar Himnusz megszületésének igaz története

 

Legújabb kutatások eredményei szerint Kölcsey nem a szövegét, hanem a zenéjét írta a Himnusznak. A szöveget még annak idején, két év három hónappal a Korán előtt, Mohamed próféta kapta a Mindenhatótól, de nem tudott mit kezdeni vele, mert magyarul volt. Eldobta, de a szél felkapta, ezerpár évig röptette, majd behajította Kölcsey ablakán, hogy nesze, erre varj gombot! Kölcsey erre ősi magyar kobzot ragadott és elkobozta a Himnuszt.

 

Új tudományág: a tovatológia

 

Ezen egyperces tudományos értekezés a „tétova” szó etimológiáját kívánja új szintre emelni, tétovatológia, általánosabb értelemben tovatológia néven.

 

A „tétova” szó az autógyártó Ford zsinális találmánya – szinte autója melléktermékeként. Miközben találmányának lótalanító hatásáról eszkatologizált, elnevezéstani tanulmányaiból eszébe ihlett a „T-tova” név. Minő elegáns asszociáció: hajnali órán a Ford T-vel tovagördülni a napfelkeltébe. Vagy a naplementébe. Vagy egyáltalán.

 

Felesége, a francia Clara A’la Bryant, azonban nem tudott magyarul, s az értelmetlen „tova” helyett az értelmes „Modell” szót favorizálta, nyomatékosan. (Clara anyai ágon a Modell nevet örökölte volna, de persze ez akkoriban még nem volt olyan lehetséges, mint manapság, amikor fiúgyermek anyai ágon akár a női gendert is örökölheti. De ez csak mellékág.) Így lett végül a híres autó neve T-Modell, T-Tova helyett.

 

A „tova” szót egyébként a mai napig használják rokonaink, a székelyek. Vándor paraetimológusok székelyföldi jegyzeteiből ismerjük például a „bétováztam a korcsmába, de az asszony hamarst kitovázott engemet onnajt” kifejezést. Kitartóbb férfiak persze nem adják be a derekukat, és kivárják, míg nejük nétovázik a helyszínről. De ez is csak mellékág a tovatológia pillanatnyi gyermekcipőjéhez, mely idővel a tudomány robusztus túrabakancsává növendhet tova.

 

---

 

Ha tetszett értekezésem, kérem a nyájas olvasót, küldjön további adalékokat a „tétova” szó episztemiológiájához. Az adalékolt episztemiológia ugyanis multikulturálisabb az adalékolatlannál.

 

Üdvözlettel:

 

GL, tovatológus

tovatolog@fea.st

 

Egy kevéssé ismert angol képzőszó

 

Van egy angol képzőszó, amit nagyon kevesen ismernek a világon. A wor- képzőszóról van szó, amit imádóképzőnek neveznek a nyelvészek, már akik ismerik. Közéjük tartozhatsz, nyájas olvasó, ha most tovább olvasol.

 

Példa a wor- képzőszó használatára:

 

Mercedes cars are shipped all over the world = Mercedes autókat a világ minden tájára szállítanak

 

de

 

Mercedes cars are worshipped all over the world = A Mercedes autókat a világ minden táján imádják

 

Másik példa az imádóképző használatára a „working” szó, amely annyit tesz angolul, hogy „imádjuk a királyunkat, és szívesen fizetünk neki adót”.

 

Mint minden szónak, ennek is magyar az eredete. Az ing szóhoz hozzátapasztottuk a k betűt, ezzel jelezvén, hogy a nadrágon Kívül viselt fajtáról van szó. (Eredetileg minden magyar ing ilyen volt.) Aztán jöttek az angolok ellesni a kultúránkat, és átvették a king szavunkat, de azt hitték, hogy azt jelenti, „király”, mert a magyarok mindig így dícsérték egymás ingjét: „király ez az ing”, az angolok meg szó szerint értették, amilyen gyerekesek. Aztán amikor dolgozni kellett, hogy legyen miből fizetni a királynak az adót, akkor ebben az ingben dolgoztak, és amikor jött a királyi adószedő, fegyveres darabontokkal, és kérdezte „Mit csináltok?”, csak ezt hajtogatták: „working, working”. Ez megnyugtatta az adószedőt.

 

Ez az angol wor- képzőszó igaz története.

 

Francia igeidők

 

A három legfontosabb francia igeidő a következő:

 

C'est l'vacsora

C'dél l'ebéd

C'pitymall'frühstück

 

Vérfagyasztó történet

 

Szívesen Máskoris volt a jégpálya zsigolója. Minden lányt a jégre vitt. Mostanában Köszönettel járt. A bejáratnál támasztotta a falat és az elegáns autókból kiszálló idősebb úriembereknek kínálgatta barátnőjét: Hálás Köszönettel? Régi ismerősei csak legyintettek ajánlatára: ahh, Szívesen!

 

Árammese

 

Volt egyszer egy holnemvolt, másszóval áramszünet. Közvetlen áramszünet volt: közvetlenül mielőtt holnemlett, találkozott a hiánycikkel, amitől kicsapta a biztosítékot az udvarra. Ott udvarolgatott a biztosíték az udvaron, közben az áram meg nem folyt se té, se tova. Ahogy így telgicsált-múlgicsált az idő, egyszer csak fogta magát, és elszállt az idő vasfoga, egyenesen a hiánycikk felett. A hiánycikk ettől vankéremmé vált, a biztosíték visszacsapódott, és az áramszünet megszűnt: körré változott. Áramkörré. Így lett vége a mesének. Hol volt, ott amper, hol amper, ott boldog az ember.

 

Környezetvédelem

 

A német Zöldek tudomására jutott, hogy a víz hidrogén és oxigén atomokból áll. Ennek megfelelően felkérte a német kormányt, hogy a vizierőműveket is tekintse atomerőműnek és legkésőbb 2022-ig zárja be.

 

A német környezetvédők szerint ez jó lépés, de nem elég: az elektromos energia termelését teljesen be kell szüntetni, mert az elmúlt évtizedekben a végsőkig kizsákmányolt elektronoknak pihenésre, regenerálódásra van szükségük.

 

Legfrissebb hírek szerint a magyar kormány is felismerte, hogy az elmúlt évtizedekben a végsőkig kizsákmányolt elektronoknak pihenésre, regenerálódásra van szükségük, és szanatóriumokat épít az elektronok kulturált körülmények közötti kikapcsolódásának biztosítására. Az elektromos hálózatba pihenten visszajutottatott elektronok aurája sokkal pozitívabb mint agyondolgoztatott társaiké. Ez a pozitív hatás ellensúlyozza az elektronok negatív töltését, megszünteti az elektronok káros ionizáló hatását, és pihentetőleg hat az emberekre.

 

Fontos magyar találmány a hülyeség alternatív energiaként való hasznosítása is: „bolond lyukból bolond szél fúj”. A németek már titkos tárgyalásokat folytatnak Budapesten a bolond szél ipari hasznosításáról, mert legkésőbb 2022-ig bezárják az összes német atomerőművet, és keresik a helyettesítő megoldásokat. A magyar kreativitásnak köszönhetően elképzelhető, hogy 2022-től bolond magyar villannyal fognak főzni-mosni-világítani a német háziasszonyok!

 

Bioüzemanyagok

 

Az EU jogilag kötelező érvénnyel előírta, hogy az unió területén a bioüzemanyagok használati arányát 5%-ra, 2020-tól 10%-ra kell növelni. A törvényerejű előírás kielégítése végett felégetett és olajpálma ültetvénnyé alakított indonéz őserdőkben hajléktalanná vált őslakosok egy csoportját keresztény hittérítők befogadták és megtanították a hit alapjaira, köztük az eredendő bűn fogalmára. A kivételes festői tehetséggel megáldott, de az angol nyelvre nem annyira fogékony bennszülöttek hálából megörökítették az eredendő bűnt egy monumentális festményen, amelynek "Ádám és Éva kiűzetése az uborkából" címet adták. A szomszédos misszióban lakó hasonló sorsú és hasonló tehetségű bennszülöttek szintén megfestették a jelenetet, "Ádám és Éva kiűzetése a padlizsánból" címmel. Büszkén vitték egymáshoz a festményeket, ám megdöbbentek a másik csoport bűnös eretneksége láttán. Amikor nem sikerült egymást az igaz hitről szóban meggyőzni, dorongokkal folytatták a vitát. A harcba a környék többi megtérített őslakosa is bekapcsolódott, és végül egyesült erővel kiirtották a hittérítőket, akik az ő kultúrájukban a legtisztátalanabbnak számító paradicsom imádatára kívánták rávenni őket.

 

Így megy ez, ha túlzásba visszük a bioüzemanyagok erőltetését.

 

Markx

 

Vajon miért nem készült még olyan köztéri szobor Marxról, amelyen kopaszra van borotválva, szemöldöke lilára van kihúzva, bajusz és szakáll helyett testékszer lóg belőle jobbra-balra, jobb kezében véres kizsákmány, balján egy szatyorban méretes kiszipoly?

 

Richárd Wágner

 

Wágner magyar polgári halászcsaládból származott. Eredetileg magyarul írta meg a Tonhalüzér c. operáját, amit a németek később Tannhäuser címmel Wartburg autókon adtak elő. Utána megírta a Halkörök c. geometriai operáját (tetralógiáját) is, amit a németek ismét félreértettek és a teljesen értelmetlen Walkűrök címet adták neki. Liszt Ferenc lányával, Cosimával kötött házasságából született Parsi nevű fia olyan hamisan énekelt, hogy erről Parsi fals! címen megírta élete utolsó operáját. Utána Ady Endre tanácsára forró ólmot öntött a fülébe, hogy véget vessen szenvedéseinek.

 

Wagner élete mindig is a vízhez kötődött. A bolygó hollandi c. romantikus operája témája pl. „a kellemeset a hasznossal”. Arról szól, hogy a Balatonon romantikusan ringó kis vitorlás hajójára erősített halászhálóval annyi halat fogott, hogy az egész bolygót el tudta volna látni keszeggel (kis túlzással, amire mindig is hajlott; lásd: Magyarország Halszagú). Élete egy vízmentes időszakában lóversenyzéssel foglalkozott. Erről szól Lómigrén című operája.

 

Számrendszerek (My Mouth Systems)

 

Informatikusok és matematikusok számára nem újdonság, amit most mondani akarok Neked, de érdekesnek tartom, s ezért megosztom Veled.

 

Arról van szó, hogy bármely ábécé számrendszernek tekinthető. A kettes számrendszer két tagja a 0 és 1. A tízes számrendszer 10 tagja a 0 – 9 számjegy. A hexadecimális számrendszer 16 tagja a 10 számjegy és az ábécé első hat betűje, A-tól F-ig. Ez kiterjeszthető az ábécé végéig, tetszőleges ábécére.

 

Az angol ábécé például 36-os alapú (base 36):

 

0       0

1       1

2       2

3       3

4       4

5       5

6       6

7       7

8       8

9       9

10     A

11     B

12     C

13     D

14     E

15     F

16     G

17     H

18     I

19     J

20     K

21     L

22     M

23     N

24     O

25     P

26     Q

27     R

28     S

29     T

30     U

31     V

32     W

33     X

34     Y

35     Z

 

A 36-os számrendszerben kifejezett PAPA értéke a tízes számrendszerben:

25*36^3+10*36^2+25*36^1+10*36^0 = 1 180 270

 

A MAMA értéke csak:

22*36^3+10*36^2+22*36^1+10*36^0 = 1 040 194, mert már Mohamed is megmondta, hogy a nők kevesebbet érnek. Őszerinte ugyan kétszer-négyszer kevesebbet (attól függ, hogy melyik szabályát nézzük), de itt Európában megelégszünk ennél csekélyebb különbséggel.

 

A legértékesebb a TATA:

29*36^3+10*36^2+29*36^1+10*36^0 = 1 367 038

A magyar ember, persze, ezt már ősidőktől tudja: "jó az öreg az háznál" tartja a közmondásunk.

 

Az értékrendet az ellenőrzőösszegek is tükrözik (az ellenőrzőösszeg a számjegyek egyszerű összege):

 

#PAPA base 36 = 25+10+25+10 = 70 base 10 = 20 base 36

#MAMA base 36 = 22+10+22+10 = 64 base 10 = 1T base 36

#TATA base 36 = 29+10+29+10 = 78 base 10 = 28 base 36

 

A fentiekből következik, hogy egy VOYEUR értéke 31*36^2+24*36+34 = 41 074 EUR, azaz kb. 13 millió HUF. Szerencsétlen szám.

Rád bízom annak ellenőrzését, hogy miért értékesebb egy AMATEUR egy BIMBAM-nál, és miért találó, ha valamire azt mondják, hogy SZAR-t sem ér.

 

Köszönöm figyelmedet, és üdvözöllek:

 

NAGYTATA

 

Módszer a menekültözön megállítására

 

A Magyar címerben a kereszt pillanatnyilag kettős. Alkotmánymódosítással azonban hetente, de legfellebb kéthetente módosítani lehetne hányasságát. A menekülteket fel kell tartóztatni a határon, és aki nem tudja, aktuálisan hányas a kereszt, annak fejét kell venni. Ha valaki véletlenül kitalálná, attól meg lehet kérdezni, hogy na apukám, akkor most mondjad meg, aktuálisan hány vörös csík is van a címer bal mezőjében? Pfff, ezt se tudod? Balra van a vesztőhely!

 

Egyéb:

 

Megszületett a „Börtönrabszódia málnatörppel“ című szonettciklusom első két sora:

 

„A törpezenekar kisbőgőse, Gordon Eget, olyan kicsi termetű volt, hogy zenésztársai rendszeresen legordonkázták.

Normális méretű hangszerét gyakran az Eget is nagybőgőnek nézte.“

 

Várom társszerzők jelentkezését a szonettciklus befejezésére.

 

----

 

A KDNP felszólítja a lakosságot az istentelen Magyar Posta bojkottjára. Az istentelen MP ugyanis 2015. május harmadikán nem engedte templomba menni dolgozóit, hanem a Mammont szolgáló bankok leveleinek kezelésére kötelezte őket. Gyehenna és kénkő!

 

----

 

Forró drót létesült a NATO és az orosz katonai vezetés között, de titkosították, hogy a fémgyűjtők el ne lophassák. Egyébként Magyarországon naponta létesülnek forró drótok, amikor égetik lefelé a szigetelésüket.

 

----

 

Az AKELA heavy metal nehézipari együttes réz üsddobjaival, ólom szakcimbalmával és urán szakszofonjaival sikert sikerre halmozott, amíg a sok felhalmozott siker alatt be nem omlott a csekély teherbírású födém. A közeljövőben nem tervez fellépést, mert a romeltakarításkor megfújták szakszofonjaikat.

 

----

 

Nagyon állat hír:

 

Magyar állatvédők a sovány tejpor betiltását szorgalmazzák. A sovány tejport ugyanis anorexiás tehenek szolgáltatják, ami rossz példát mutat a magyar lakosságnak.

 

---

 

GMO = Genetikailag Módosított Oxigén. Már az oxigént is babrálják! Mindnyájan meghalunk!

 

---

 

A Magyar Írószövetség Budapest, Pf. 19. alatti székházában holnap felavatják az Alanyi Költőnő mellszobrát és az Állítmányi Költő hűlt helyét. Az utóbbi a rossz fűtés miatt barátaihoz költözött.

 

----

 

Van egy varázsolni tudó kutyám, egy labrakadabrador. A múltkor meg akarta venni egy délceg herceg, de a kutyám apró gyémánttá változtatta. A lemezjátszómba építettem, de sajnos serceg a herceg.

 

----

 

Hírek április elsejére:

 

Amerikai USA tudósok megfelelő adekvát technológiai eljárást és/vagy illetve módszert fejlesztettek ki a Kaliforniát, Arizónát fenyegető arid vízhiány preventív megelőzésére: a vízmulekulákból kivonják a mulekulákat, s az így térfogatának tized volumenére összehuttyant vizet szállítják transzport eszköz berendezésekkel Kalizónába, ahol a helyben bőségesen rendelkezésre álló mulekulákat ipari indusztriális mixeléssel hozzákeverve higiénikusan egészséges ívóvizet állíthatnak elő indusztriális ipari előállítási lépték keretében.

 

A vizet a humanitárius emberbaráti segítségért viszonzásul Ukrajna szállja gratis díjmentesen. Az eljárás során leválasztott molekulákból örök és megbonthatatlan emlékművet emelnek.

 

----

 

A szénkibocsátás csökkentése végett a Tüzép telepek ezentúl csak a hét három csütörtökjén nyithatnak ki, délelőtt 9 és fél 9 között, és kötelesek legalább 10 centis betűkkel kiírni a kapura a következő üzenetet: „A takarékoskodás a szénnel becsület és dicsőség dolga. Szénnel fogsz fűteni, ha már elfogytak a megújuló energiaforrások.“

 

----

 

A magyar börtönök túlzsúfoltsága miatt jövő januártól az internetről lehet letölteni az 1 évnél rövidebb szabadságvesztéseket. Felfüggesztett (le nem töltendő) szabadságvesztések kiszabásával a bíróságok a magyar internet túlzsúfoltságát is enyhíthetik. Muzulmán aktivisták a halal büntetés mellett törtek jatagánt, amelynek darabjait a helyi fémgyűjtők azonnal összeszedték.

 

----

 

Az Amazon internettáruházból holnaptól letölthető lesz a „fájldalom” csillapító zene.

 

----

 

Dubajban a Ramadán idejére megtiltják az összes élelmiszerboltnak, étteremnek és gyorsbüfének a nappali nyitvatartást. Csak napnyugta után nyithatnak ki és napkeltéig maradhatnak nyitva. A hithű arabok a Ramadán bőjt idején (és egyébként általában is) nappal heverésznek, mert kinek van kedve az éjszaki hatalmas zabálások után dolgozni, és éjszaka buliznak, mert úgy környezetvédőbb (éjjel nem kell annyit járatni a klimát). A magyar és a dubaji kormány kölcsönösen szakértői csoportokat küld egymás országába a zárvatartási módszerek kölcsönös tanulmányozására és továbbfejlesztésére. Honvédelmi szinten vizsgálják a közös fellépés lehetőségét a délkelet-ázsiai kiskereskedelmi egységek ellen, amelyek folyamatos nyitvatartással istentelenkednek:

drive.google.com/folderview?id=0B9lDGQFzoJ4afkpRTzc4TW1sZEdBcHNHaDN1YWZYdVRNM2NIV0lZekJ1MGptNnl6UXpYUzA&usp=sharing

 

----

 

A NATO ismételt, nyomatékos sürgetésére Moszkva ma sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentette a Krím fegyveres erőinek élére kinevezett vezetők nevét. A kiadott sajtóközlemény szerint a visszacsatolt terület szárazföldi erőit, légierejét, haditengerészetét és elhárítását Pissov, Sodov, Bugrov és Phukov tábornok vezeti.

 

Újságírók e bejelentéssel kapcsolatos kérdéseire a NATO szóvivője csak ennyit nyilatkozott:

-- We are not amused (magyarul: „Nem vicces!“).

 

----

 

Holnaptól -75 fokra mélyhűtve szállítja Amerika közel-keleti szövetségeseinek a hadianyagot, hogy az ISIS harcosok keze lefagyjon, amikor megkaparitják.

 

----

 

Brit tudósok megoldották az áram hosszú idejű tárolásának problémáját. -75 fokra hűtötték az áramot, miközben hangszórókon jégzajlás és rianás hangfelvételeit játszották neki. Az áram ettől megfagyott, és eredeti térfogatának ezred részére zsugorodott. Brit laboratóriumokban végzett kísérletek szerint ezen a hőmérsékleten korlátlanul tárolható és szállítható az áram, csak ütéseknek nem szabad kitenni, mert akkor rázni kezd.

 

Az Európai Unió szóvivője sajtónyilatkozatban közölte, hogy amennyiben sikerül zöldre festeni az így tárolt áramot, akkor Brüsszel megújuló erőforrásnak fogja tekinteni azt és mentesíti a fogyasztói árának 95 százalékát képviselő adó egytizedétől, de továbbra sem fogja engedélyezni beszerzését Oroszországból.

 

----

 

Ne halat adj a szegénynek, hanem tanítsd meg a kőolajbányászatra, mert a kitermelt kőolajból készülnek a műszálak, amelyből készül a háló, amellyel a tengerből kifogható a hal, ha még maradt.

 

----

 

Pia után utópia.

 

----

 

Kim Zsong Ül ma ceruzagrafit-bányát avatott. Az ott bányászott grafitot nagypapája tiszteletére Kim Ír Szénnek fogják nevezni.

 

----

 

-- Halló ügyészség?

-- Igen, mondja!

-- Apám Bentleyt vett adózatlan pénzből, amit kenőpénzként kapott.

-- Te vagy az, Peti?

-- Igen, szervusz apu!

 

----

 

"domború hátat homorú szappannal érdemes mosni!" Különb féle testformákhoz különb formájú szappanok szükségesek. A fülmosáshoz például ideális a füldugó formájú, a lábmosáshoz a zokni formájú, a nagymosáshoz a góliát szappan. Vízmosáshoz inkább létra és biztosítókötél kell.

 

----

 

A svéd iskolákban bevezették a harmadik nemű vécéket azoknak a gyerekeknek, akik azt sem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok. A KDNP szerint a svéd minta szerinti három nem neve: hímnem, nőnem, mégmitnem.

 

----

 

Brit tudósok torpedók fellövésével mérik a Föld magaslégkörében, ahogy a töltött részecskék oxigén- és nitrogénmolekulákra bomlanak a Föld légkörébe érve. Konkrétan azt vizsgálják, hogy a VÍZ, SÓ, KÁPOSZTA, RIZS, HÚS TEJFÖL, stb. töltött káposztára bomlik-e az Északi-sark felett. Ha netán élő disznóra bomlanának az összetevők, az állatból vett sertéket a genfi CERN szőrszálhasogatójában vizsgálják tovább.

 

----

 

A belvíz szilárd formája a belhó és a beljég.

 

----

 

Svájcban drasztikus lépést terveznek a bakancsos turizmus fellendítésére: a sílécek helyett a hegyoldalakat vaxolják be fél centi vastagon, hogy a bakancsos turisták is örömcsúszkálhassanak. A sebesült turistáknak jódliversenyt rendeznek a svájci kórházakban.

 

----

 

Németországban törvényt hoztak a Kühlschmi kötelező meghatározásáról, mert senki nem tudja, mi az a Kühlschmi. A törvény neve Kühlschmiermittelngesetz.

 

----

 

Bevezetik az autópályanyugdíjat, az elöregedett autópályák gondtalan aggkorának biztosítására. Szükség esetén az Országház alagsorában a legutóbbi átalakítás során kialakított autópálya idősotthonba viszik őket, ahol születésnapjukon közterületfelügyelők hajtják ki az autópálya-dugót a szűk keresztmetszetükből.

 

----

 

Aki nem támogatja a protézisemet, az a kontratézisemet támogatja!

 

----

 

Vacillálok, tehát vagy vagyok … vagy nem vagyok.

 

----

 

-- Jenő, kész az ebéd!

-- Az ebém?

 

----

 

Ha van nyirokcsomó, akkor kell lennie nyirokzsinórnak is, mert anélkül nincs csomó sem! A Nobel-díjat utánvéttel kérem.

 

 

Végül pedig betűrajz a dihidrogén-oxid káros hatásáról a vizi életre:

 

*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*

 `*.,¸, *`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,

 ¸,.*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,

 .,¸,.*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*.,¸,.*`*