Жан Митрев/Zhan Mitrev/Zsan Mitrev

Music: Teškoto oro, Tanec Ansamble

 

Македонски

English

Magyar

Како Жан Митрев се запозна со Европа најдобро ќе разбереме од неговите средби со многу колеги, а посебно со Грци – доктори. На еден симпозиум во Швајцарија при регистрацијата на конференцијата за медицина, му се приближил некој Грк и му рекол зашто се пријавува како Македонец, кога е Грк. Жан не сакајќи да се расправа му предложил да поразговараат по завршувањето на конференцијата. Гркот продолжил, – „Каква Македонија, таква држава нема. Македонија е грчка”. Кон крајот на разговорот Жан Митрев му поставил неколку прашања на Гркот кој што не можел да даде одговор туку индиректно одговорот бил во самите прашања. Жан прашувал и во исто време одговарал: – Дали во Грција се зборува македонски – не. Колку народи зборуваат грчки – 10 милиони. Кој друг народ ве разбира без превод – ниту еден. Додека пак македонски народ е многу поголем, македонскиот јазик го разбираат не само во Македонија туку насекаде со сродните народи: Србија, Хрватска, Бугарија, Украина, Русија, Белорусија, Чешка, Словачка, Полска и уште многу други народи што бројат околу 500 милиони луѓе. Така повеќе од една шестина од популацијата на планета Земја зборува македонски јазик и пишува со кирилично писмо, на истиот јазик се вршат и службите по сите христијанските цркви. „А ти немаш докази на сите тие простори некој да зборува или разбира грчки”. Разговорот со Гркот завршил тука. Другата страна била занемена.

Zhan Mitrev is best recognized in Europe through his encounters with many colleagues, and especially with Greeks, doctors like himself. When registering at a conference on medicine in Switzerland, a Greek colleague approached him and asked him why he was registering as a Macedonian, when he was a Greek. Zhan did not want to start an argument there and then, but he suggested that they discuss the subject at the end of the conference. The Greek kept on badgering him, "What Macedonia? Such a state does not exist. Macedonia is Greek." At the end, Zhan asked a few questions of the Greek doctor, who could not answer them; yet, the answer was there in the questions. Zhan asked and answered at the same breath: "Is Macedonian a Greek language? - No. How many people speak Greek? - 10 million. Where on Earth would other people understand you without translation? - Nowhere. In addition Macedonians are much more numerous, the Macedonian language is understood not only in Macedonia, but also in countries with kindred folks, such as Serbia, Croatia, Bulgaria, Ukraine, Russia, Belarus, the Czech Republic, Slovakia, Poland and many other nations that number a total of about 500 million people. More than one in six earthlings speak or understand Macedonian, write Cyrillic, and attend church services in a Slavic language similar to Macedonian. And you have no evidence that anybody on this vast Slavic subcontinent would speak or understand Greek." Their conversation ended here. The Greek was lost for an answer.

Zsan Mitrev európai ismertségét legjobban kollégáival – főként görög orvos kollégáival – folytatott beszélgetései alapján érthetjük meg. Svájcban egy orvostudományi konferencián a regisztráló pultnál odalépett hozzá egy görög kolléga és meg-kérdezte, miért macedónként jelentkezett be, amikor görög. Zsan nem akart ott vitába bonyolódni és javasolta, hogy a konferencia végén beszéljék meg ezt a témát. A görög nem tágított: „Mi az, hogy Macedónia, ilyen ország nincs. Macedónia görög.” Erről aztán eldiskuráltak egy darabig, míg végül Zsan feltett néhány kérdést a görög-nek, amire az nem tudott válaszolni, noha a kérdések mindjárt tartalmazták a válaszokat is. Zsan kérdezett és mindjárt válaszolt: „Hivatalos nyelv a macedón Görögországban? – nem. Hányan beszélik a görög nyelvet? – úgy 10 millióan. Hány más nép érti, amit mondasz, tolmács nélkül? – egy se. A macedón nemzet viszont sokkal népesebb, a mace-dón nyelvet megérti minden rokonnép: a szerb, horvát, bolgár, ukrán, orosz, fehérorosz, cseh, szlovák, lengyel stb., összesen több, mint 500 millió ember. Tehát a Föld népességének több, mint egy hatoda megérti a macedónt, cirill betűvel ír, és a macedónnal rokon szláv nyelven hallgatja az istentiszteletet. Hol van ehhez képest a görög nyelv?” A beszélgetés itt ért véget. A görög nem tudott mit mondani.

Македонскиот текст е зет од књигата на Ангелина Маркус Македонски раритети и раритетни македонци, стр. 60-61

English and Hungarian translations: László Gábris