Nešto o prividu uopšte

 

Veliko geslo glasi: nikad ne povjerovati u stvarnost. Ako postoji nešto u šta ne treba vjerovati, onda je to onaj zbir predstava u kojem sad živimo. Ovaj svijet počiva na prividu i ništa nije onako kako se našoj gluposti čini.

 

Privid je svugdje i uvijek manje ili više prisutan. Pametan čovjek zna sve o njemu i uvijek je na oprezu. Lukav čovjek vreba druge u prividu, tad ih je najlakše prevariti. Privid je proizvod destruktivnih sila; one su tu da nas drže u zabludi. Zato uvijek i svugdje prema pojavnom svijetu oprezan biti, jer sav je od privida sastavljen.

Értekezés a valóság természetéről

 

Ne higyj a valóságnak! Ha van valami, amiben kételkedned célszerű, az a napi valóság, amelyben élsz. Világod harsány valóságban nyilvánul meg, amelyet azonban a mélyben csöndes rend igazgat.

 

A valóság elvakít. Bölcs ember tudja ezt, és figyel. Ravasz ember a valóság látszatával takarózik. A valóságot azok az erők kavarják, amelyek célja tévedésben tartani téged. Élj figyelmesen, mert harsog a való, hallgat az igaz.

The Illusion of Props

 

The big word is: never believe in reality. If there’s anything you don’t want to trust, it's that panoply of props we call “the real thing” in our foolish simplicity. But the real thing is just an illusion; truth is different.

 

The illusion of props is everywhere. Wise people know about it, and are careful. Sly people use it to deceive others. Illusion is the tool of ugly forces acting to silence truth and keep you in the dark. Be careful, therefore, because reality is cleverly crafted of loud props hiding the silent truth.

 

Translated by/fordította: Gábris László

 

Ozren Kebo: Sarajevo za početnike > GRAD VIŠESTRUKE LJEPOTE > Nešto o prividu uopšte