ตั๊กแตน ชลดา

Takatan Cholada*

(*Yes, it should be Takate:n, but her name is pronounced Takatan in Thailand)

 

English translation: Laszlo Gabris

 

 

(วันจันทร์

wan can

Monday)

 

(วันอังคาร

wan aŋ-kʰaːn

Tuesday)

 

กุหลาบบนโต๊ะ คอมันตกแต่วันอังคาร

kù-làːp bon tó · kʰɔː man tòk tɛ̀ː wan aŋ-kʰaːn

Rose on the table, drooping and fading by Tuesday

 

(วันศุกร์

wan sùk

Friday)

 

มัวยุ่งกับงาน รึไงลืมกันจนวันศุกร์เสาร์

muːa jûŋ kàp ŋaːn  rɯ́-ŋai lɯːm kan con wan sùk său

Busy with work, have we forgotten each other by Friday-Saturday?

 

(วันเสาร์

wan său

Saturday)

 

ไม่มีดอกไม้ ไม่โทรไม่มาดูใจคนเหงา

mâi miː dɔ̀ːk mái  mâi tʰoː mâi maː duː cai kʰon ŋ̆au

No flowers, no call, no date for lonely me

 

ได้แต่ส่งยิ้ม เซ็งๆ ให้กับรูปในกระเป๋า

dâi tɛ̀ː sòŋ jím  seŋ  hâi kàp rûːp nai krà-pău

I only have your picture in my wallet to smile at, how boring!

 

ปล่อยกันให้เหงา เหงาเดี่ยวงอนให้ตาย

plɔ̀ːi kan hâi ŋ̆au · ŋ̆au dìau ŋɔːn hâi taːi

We let go each other and now both of us is lonely, lonely, how sad!

 

แอบไปกุ๊กกิ๊ก ทำตุกติกกับใครอยู่หนอ

ɛ̀ːp pai kúk-kík  tʰam tùk-tìk kàp kʰrai jùː nɔ̆ː

Who do I coo and woo, when there’s no you?

 

สัญญาณหน้าจอ หลายวันเฝ้ารอติดต่อไม่ได้

săn-jaːn nâː cɔː  lăːi wan fâu rɔː tìt tɔ̀ː mâi dâi

How long must I wait for your call or message?

 

(กำลังโทร เอฟ)

(kam-laŋ tʰoː · èːpʰ)

(Calling F)

 

(ไม่สามารถติดต่อได้)

(mâi săː-mâːt tìt tɔ̀ː dâi)

(can not be reached)

 

ตำแหน่งที่รัก ที่พูดจากปากยังรักอยู่ไหม

tam-nɛ̀ːŋ tʰ̂iː rák tʰ̂iː pʰ̂uːt-caː kɔː pàːk jaŋ rák jùː măi

Where can I reach you, dear, so you can say you still love me?

 

ห่วงกันบ้างเน้อ ที่รักของเธอคิดถึงจะตาย

hùaŋ kan bâːŋ nə́ː tʰ̂iː rák kʰ̆ɔːŋ tʰəː kʰ́it tʰ̆ɯŋ cà taːi

Don’t you care about me? Your sweetie pie thinks she’ll die!

 

กุหลาบก็โรยร่วงไป ดอกใบรายรอบแจกัน

kù-làːp kɔ̂ː roːi rûaŋ pai · dɔ̀ːk bai raːi rɔ̂ːp cɛː-kan

The rose is dead, its petals scattered around the vase

 

มีคนเหงาเฝ้ารอเธออยู่เบอร์นี้ โทรมาหน่อยซิ ดีร้ายขอให้สื่อสาร

miː kʰon ŋ̆au fâu rɔː tʰəː jùː bəː níː · tʰoː maː nɔ̀ːi sí · diː ráːi kʰ̆ɔː hâi sɯ̀ săːn

There’s someone lonely at this number, waiting...; please...

 

ฝนตกในใจ น้ำท่วมในตาใครจะห่วงฉัน

fŏn tòk nai cai · náːm tʰ̂uam nai taː kʰrai cà hùaŋ cʰ̆an

Rain in my heart, flood in my eyes

 

อยากรู้ว่าใจเธอนั้น ยังเป็นห่วงกันหรือเปล่า

jàːk rúː wâː cai tʰəː nán · jaŋ pen hùaŋ kan rɯ̆ plàu

I want to know if your love is true

 

อย่าเงียบให้เหงา เธออย่าปล่อยให้คอยนานๆ

jàː ŋ̂iap hâi ŋ̆au · tʰəː jàː plɔ̀ːi hâi kʰɔːi naːn

Don't be silent, don’t keep me waiting, don’t leave me alone

 

บนโต๊ะทำงาน ฉันไม่ต้องการกุหลาบช่อเก่า

bon tó tʰam ŋaːn · cʰ̆an mâi · tɔ̂ːŋ kaːn · kù-làːp cʰ̂ɔː kàu

I don’t want an old rose on my desk

 

อยากมีดอกไม้ ซักช่อใหญ่ๆ เติมใจคนเหงา

jàːk miː dɔ̀ːk mái · sák cʰ̂ɔː jài təːm cai kʰon ŋ̆au

I want a huge bouquet to fill my lonely heart

 

ไม่อยากส่งยิ้ม แห้งๆ ให้กับรูปในกระเป๋า

mâi jàːk sòŋ jím · hɛ̂ːŋ hâi kàp rûːp nai krà-pău

I don’t want to smile at a parched picture in my wallet

 

ช่วยโทรกระซิบเบาๆ ว่าคิดถึงซักครึ่งนาที

cʰ̂uai tʰoː krà-síp bau wâː kʰ́it tʰ̆ɯŋ sák kʰ̂rɯŋ naː-tʰiː

Please call me, if only for just half a minute, and whisper softly-softly that you miss me

 

มีคนเหงาเฝ้ารอเธออยู่เบอร์นี้ โทรมาหน่อยซิ ดีร้ายขอให้สื่อสาร

miː kʰon ŋ̆au fâu rɔː tʰəː jùː bəː níː · tʰoː maː nɔ̀ːi sí · diː ráːi kʰ̆ɔː hâi sɯ̀ săːn

There’s someone lonely at this number, waiting...; please...

 

2 สัปดาห์ ผ่านไป

2 sàp-daː · pʰ̀aːn pai

Two weeks later

 

ฝนตกในใจ น้ำท่วมในตาใครจะห่วงฉัน

fŏn tòk nai cai · náːm tʰ̂uam nai taː kʰrai cà hùaŋ cʰ̆an

Rain in my heart, flood in my eyes

 

อยากรู้ว่าใจเธอนั้น ยังเป็นห่วงกันหรือเปล่า

jàːk rúː wâː cai tʰəː nán · jaŋ pen hùaŋ kan rɯ̆ plàu

I want to know if your love is true

 

อย่าเงียบให้เหงา เธออย่าปล่อยให้คอยนานๆ

jàː ŋ̂iap hâi ŋ̆au · tʰəː jàː plɔ̀ːi hâi kʰɔːi naːn

Don't be silent, don’t keep me waiting, don’t leave me alone

 

บนโต๊ะทำงาน ฉันไม่ต้องการกุหลาบช่อเก่า

bon tó tʰam ŋaːn · cʰ̆an mâi · tɔ̂ːŋ kaːn · kù-làːp cʰ̂ɔː kàu

I don’t want an old rose on my desk

 

อยากมีดอกไม้ ซักช่อใหญ่ๆ เติมใจคนเหงา

jàːk miː dɔ̀ːk mái · sák cʰ̂ɔː jài təːm cai kʰon ŋ̆au

I want a huge bouquet to fill my lonely heart

 

ไม่อยากส่งยิ้ม แห้งๆ ให้กับรูปในกระเป๋า

mâi jàːk sòŋ jím · hɛ̂ːŋ hâi kàp rûːp nai krà-pău

I don’t want to smile at a parched picture in my wallet

 

ช่วยโทรกระซิบเบาๆ ว่าคิดถึงซักครึ่งนาที

cʰ̂uai tʰoː krà-síp bau wâː kʰ́it tʰ̆ɯŋ sák kʰ̂rɯŋ naː-tʰiː

Please call me, if only for just half a minute, and whisper softly-softly that you miss me

 

(วันวาเลนไทน์

wan-waː-leːn-tʰai

Valentine's Day)

 

(ถึง: เอฟ

tʰ̆ɯŋ : èːpʰ

To: F

 

มีคนเหงารออยู่เบอร์นี้

miː kʰon ŋ̆au rɔː-jùː bəː níː

There’s someone lonely at this phone, waiting...)

 

(กำลัง SMS เอฟ)

(kam-laŋ SMSː · èːpʰ)

(Texting F)

 

 

Song Title: There’s someone lonely at this phone, waiting...

Singer: Takatan Cholada

Album: Vol. 3 – Dok Neon Baan Kham (Neon Flower Blossoms at Night)