Engage Empower Enable

 

Recent research has confirmed that as managers, our ability to engage and enable our teams is the key to long-term productivity and profitability. But how do we know when staff are engaged? And what can we do about it? This intensive one-day workshop explores the engagement factor in practical terms ... how to recognise it ... how to harness it ... how to tackle disengagement before it becomes entrenched ... and how to coach managers to become change champions in engaging, empowering and enabling their teams.

Begezsdítés felpoválás felnebélés

 

Újkeletű kutatások megerősítették, hogy hosszú távon a termelékenység és nyereségesség attól függ, mennyire tudjuk mi, vezetők begezsdíteni és felnebélni tímjeinket. Honnét tudjuk azonban, hogy begezsdült-e már a tím? S mit tehetünk, ha dunsztunk sincs? Ezen az 1napos intenzív vorksopon elsajátíthatja az alkalmazott begezsdészet csínját-bínját ... hogyan lehet felismerni és befogatolni a begezsdülést ... hogyan lehet kigyomlálni a kigezsdülést, mielőtt magba szökne ... és hogyan lehet megkócsingolással változássampinyonná fejleszteni a vezetőket tímjeik begezsdítése, felpoválása és felnebélése terén.

 

Acknowledgment/köszönetnyilvánítás: Németh László, Rohonyi András és Székely György uraknak,

akik nélkül ez a korszakalkotás nem jöhetett volna létre.