Български изпълнители / Bolgár előadók

Тоника + Тони + Ваня Костова

МОЛИТВА / PRAYER

МОЛИТВА

 

Боже, Ти, що над всички ни бдиш,

и ни водиш с ръката си свята,

отвори небесата и виж

как е пълна със мъка земята.

 

Колко злоба в душите гори,

колко болка в очите ни има.

Пролетта не е пролет дори,

нито зимата истинска зима.

 

Припев:

Докога ще се лутаме в мрак?

Нека Разумът води сърцата.

Чуй ни Господи, чуй, дай ни знак,

и върни Любовта на земята.

 

Радостта ни през сълзи блести,

любовта ни граничи с омраза.

Неродени угасват мечти,

Боже, кой така ни наказа?

 

Недостойните твои чада

да се гърчат душите им в рани.

Над безчестни да свети звезда,

да се имат за богоизбрани.

 

Припев:

Докога ще се лутаме в мрак?

Нека Разумът води сърцата.

Чуй ни Господи, чуй, дай ни знак,

и върни Любовта на земята.

PRAYER

 

Lord, oh Lord, you watch over us all,

and take us by the hand through this world,

open up the sky and behold

the misery down here on Earth.

 

See the malice burning in our souls,

watch the pain scorching our eyes.

Even springtime is no spring, behold

even winter is no real winter any more.

 

Refrain:

How long shall we wander in dark?

Let Reason govern our hearts.

Listen, listen oh Lord, give us a sign,

and restore Love to Earth.

 

Our joy shines through our tears,

and our love borders with hatred.

Our dreams die unborn,

Lord, who is punishing us so hard?

 

And we are your unworthy children

with our souls writhing in wounds,

while the stars are shining on the unjust,

and the chosen ones live in abundance.

 

Refrain:

How long shall we wander in darkness?

Let Reason govern our hearts.

Listen, oh Lord, give us a sign,

and return Love to Earth.

Музика: Хайгашод Агасян

Текст: Павлина Стаменова

Изпълнение: Ваня Костова

Аранжимент: Стефан Диомов

Превод/translation: Laszlo Gabris

www.huntrans124.com

Лили Иванова / Lili ivanova

Тежка сватба / Nehéz mennyegző

http://tekstove.info/browse.php?id=14231

Канят ме мамо, на тежка сватба,

на тежка сватба млад кум да стана,

на първо либе аз да кумувам,

на първо либе, на първа севда.

 

Я научи ме, стара ле майко,

на първо либе как се кумува.

С кои очи ще я погледна,

какви ли думи да й продумам?

 

Я слушай сине, стара си майка,

на първо либе кум се не става,

че и земята ще се разтвори

и двама ви ще да погълне.

 

На първо либе кум се не става.

На първо либе кум се не става.

Arról szól, hogy a férfit tanúnak hívják első szerelme esküvőjére (a bolgároknál az első szerelem életreszóló, nagy dolog). Kérdi az anyját, hogy hát akkor hogyan nézzen a menyasszony szemébe, hogy szóljon hozzá? Mire az anyja: nem lehetsz első szerelmed esküvőjén tanú, mert meghasad attól a föld is, mindkettőtöket elnyel is.

 

A dal szövegét Katia Kiriyanova írta.

Текст: Катя Кирянова

Азис и Анелия / Azis és Anelija

Не казвай, любе / Ne mondj, szerelmem

http://www.youtube.com/watch?v=cxn1Q8sBDbg&NR=1

Не казвай, любе, "Лека нощ"!

Не казвай, любе, "Лека нощ"!

Че като казваш "Лека нощ",

сърце пробождаш с остър нож!

Че като казваш "Лека нощ",

сърце пробождаш с остър нож!

Днеска е, любе, събота.

Утре е Света Неделя.

Всички на църква отиват

и аз ще, любе, да ида.

И аз ще, любе, да ида,

на Господ да се помоля.

Ne mondj, szerelmem, jojszakát

mert azzal a szívemet szúrod át.

Máma van szerelmem, szép szombat napja,

holnap lesz szent vasárnap napja,

mindenki elmegy majd a templomba

én is ott leszek a templomba

hogy imát mondjak az Úrnak magamba.

 

Ансамбъл Филип Кутев / Filip Kutev Együttes

Полегнала е Тудора / Tudora az olajfa alatt

http://www.4shared.com/audio/My1yIN93/????????_?????_?????_-_???????.html

http://www.youtube.com/watch?v=txQUVbO0oQ0&feature=related

Полегнала е Тудора,

мома Тудоро, Тудоро,

под дърво, под маслиново,

мома Тудоро, Тудоро.

 

Повея ветрец горнинец,

мома Тудоро, Тудоро,

откърши клонка маслина,

мома Тудоро, Тудоро,

че си Тудора събуди,

мома Тудоро, Тудоро.

 

А тя му се люто сърди,

мома Тудоро, Тудоро,

"Ветре ле, ненавейнико,

мома Тудоро, Тудоро,

сега ли найде да вееш!"

мома Тудоро, Тудоро.

 

"Сладка си съня сънувах,

мома Тудоро, Тудоро,

че ми дошло първо либе,

мома Тудоро, Тудоро,

и донесло пъстра китка,

мома Тудоро, Тудоро.

И донесло пъстра китка,

мома Тудоро, Тудоро,

а на китка златен пръстен!"

мома Тудоро, Тудоро.

Leheveredett Tudora

Tudora, Tudora leányka

olajfa alája, fának árnyékába

Tudora, Tudora leányka

 

Erős szél támada

Tudora, Tudora leányka

letört az olajfa ága

Tudora, Tudora leányka

felébredt Tudora

Tudora, Tudora leányka

 

A szelet erősen szidja

Tudora, Tudora leányka

„Mit futkálsz itt, te erős szél

Tudora, Tudora leányka

Engem minek ébresztettél”

Tudora, Tudora leányka

 

„Édes álmomot láttam álmomba

Tudora, Tudora leányka

Eljött hozzám első szerelmem

Tudora, Tudora leányka

Virágcsokrot hozott nekem

Tudora, Tudora leányka

Virágcsokrot hozott nekem

Tudora, Tudora leányka

Rajta gyűrűt, hogy eljegyezzen”

Tudora, Tudora leányka

 

Од ЗБОРНИК на народни песни (Димитрија и Константин Миладиновци):

ЗАСПАЛА МОМА КРАЈ МОРЕ

Заспала мома крај море

Под една гранка маслинка;

Повеа ветар од море,

Откршил гранка маслинка,

Го удри моме по грло.

Моме се од сон разбуди,

Моме ми љуто прокълна:

 

„Егиди ветар Меглене!

Зашто ме од сон разбуди,

Никога да не повеиш!

Шчо голем сон си догледнав:

На сон минее три луди,

 

Првото лудо шчо мина,

Тој ми пофрли јаболко,

Позелен да је од него;

 

Второто лудо шчо мина,

Тој ми потфрли злат прстен,

Низ него да се провриет;

 

Треќото лудо шчо мина,

Тој ме на соне целува,

Со мене да се ќердосат!’’

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=czc-RtSQoGA

http://www.classical.com/album/150%20149-2

Otce Nas = The Lord's Prayer = Miatyánk/A mi Urunk

Nine Neuslishanaya = Message = Most jöjj, és halld a halhatatlant

Tschestnaischju cheruwim = 16 Cherubim/Magnificat of the Cherubim = Te, aki szentebb vagy

Apostoli ot Konetz = Apostles of the End = A halál hirdetői

Swjati Boze = Saint God/Holy Power = Szent Úristen/erő

Utoli Bolesni = Release the Pain = Enyhítsd a fájdalmat

Dostoino est = It is Befitting = Csupán a te dicsőségedre

Prositelna Ektenia = Litany Of Supplication = Uram, irgalmazz

Edin svjat = One Saint = Közületek egy szent

Nine otpuztaesti = Now, Oh Lord = Most, Uram

Rozdestwo Twoje = Your Birth = A születésed

Vo Tzarstvij tvoem blajenstva = Bliss in Your Kingdom = Birodalmadban, oh Uram, áldás

Tebe Poem = We Sing unto Thee = Hozzád éneklünk

Gospodji uslizi molitwu = Lord Hear My Prayer = Halld meg, oh Uram, a könyörgésem

Razboinika blagorasumnago = The Wise Thief = A bölcs rabló

 

Виевска Фолк Група

Ела се вие, превива / Rodopei leánybúcsúztató

http://www.youtube.com/watch?v=ZcyW0JQ4kGM 

http://vbox7.com/play:8db264b1

Ела се вие, превива,

мома се с рода прощава.

Прощавай родо голема

и ти рождена майчинко.

 

Дет ма си мене носила

девет месеца на сърце,

девет месеца на сърце

и три години на ръце.

 

Сега та родо оставям

на мойне сестри по-малки,

на мойне сестри по-малки,

на мойне братя лефтери.

Már hajol, meghajol,

búcsúzik a lány családjától.

Isten véled nagy családom,

külön tevéled szülő anyácskám.

 

Aki engem hordoztál

kilenc hónapig szíveden,

kilenc hónapig szíveden,

három évig a karodon.

 

Most ráhagylak a családra

аma kicsi húgaimra,

ama kicsi húgaimra,

ama legény bátyáimra.

 

Ела се вие, превива,                                                          >    Черешна се од корен корнеше
мома се с рода прощава:                                                      http://pesna.org/song.php?id=72
– Прощавай, роде голема,
и ти, рождена майчице,
че аз ще ида далеко,
през девет реки дълбоки,
през девет поля широки,
през девет гори големи,
през девет села в десето.


Ела се вие, превива,
мома се с рода прощава:
– Прощавай, родо голяма,
и ти, рождена майчице.
Халал ми прави, майчице,
дето си мене носила
девет месеца на сърце
и три години на ръки.

На тебе, майко, оставям,
в градинка ранен босилек:
недей го, майчо, оставя,
ами го често поливай –
с росица сутрин и вечер,
с дребни сълзици по обед.

Ела се вие, превива,
мома се с рода прощава:
– Прощавай, родо голяма,
и ти, рождена майчице,
дету си мене носила
девет месеца на сърце
и три години на ръце!

– Дощерю моя майчина,
ти ми са збираш, торнуваш,
ам мене кому оставаш
утрин ранку да стане,
водица да ми донесе,
огънче да ми накладе,
дворче да ми размете...

– Мале ле, стара мале ле,
оставам си та, мале ле,
на мойта сестра по-малка:
тя ще ти вода дониса,
тя ще ти огън наклада,
тя ще ти двори размита.

 

Де се е чуло, видело, син баща вързан да кара / Ki látott még olyat, hogy a fiú megkötözve viszi az apját eladni

Ki látott még olyat, hogy a fiú megkötözve viszi az apját eladni a városba?! Mennek, mendegélnek, zöld erdőbe érnek, zöld erdőben hűs patakra lelnek.

– Oldjad el, fiam, a láncot, hadd igyak kedvemre, utána adj el, ha eladsz. Aztán ahogy eladtál, majd gyűjtsd halomba a pénzecskét, csinálj sok szép gyerecskét. Csinálj sok szép gyerecskét, majd eladnak téged is, ha nincs szerencséd.

Toni Dimitrova – Stefan Diomov – Valentina kostadinova: Kogato si s men

VideoTextVBOX7

 

Quartet Sezoni

VideoVBOX7

 

Toni Dimitrova & Orlin Goranov – Stefan Diomov: Sezoni

VideoTextVBOX7

 

Преслава - Как ти стои

Text

Ивана – Време за мъже

Народна Песен - Илка Александрова - Търновска Царица

Сънувала сънувала търновска царица (x2)

През среда се, (x2) небе препукало

Ситни звезди (x2) на земя паднали.

 

Ясен месец (x2) кървав ми е огрял (x2)

А по него (x2) звездица Деница

и тя ми е (x2) кърваво огряла.

 

Ой Шишмане, цар Иване,що съм сънувала?

Отговаря(x2) цар Иван Шишмана

Ой царице, хубавице, съня ти е на зло.

 

Дето се е (x2) небе препукало

Ще да падне(x2) българското царство

Ситни звезди - ще загине българската войска

Ясен месец - ще да падне сам Иван Шишмана

 

Мина време, писмо дойде от Костина града

Писмо пише и нарежда - войска загинала

на Софийско равно поле паднал и загинал

пoследния български цар - Цар Иван Шишмана.

Цветелина Янева и оркестър Орфей - Неда ходи

NedaHodi.jpg

Неда ходи, Неда ходи, Неда ходи, пременена,

пременена Неда за вода студена.

Неда ходи, Неда ходи, Неда ходи, пременена,

пременена Неда за вода студена.

 

Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,

за вода студена - студена, ледена.

Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,

за вода студена - студена, ледена,

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена.

 

А след нея, а след нея, а след нея Георги тича

Той след нея тича, мила я нарича.

А след нея, а след нея, а след нея Георги тича

Той след нея тича, мила я нарича.

 

Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,

за вода студена - студена, ледена.

Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,

за вода студена - студена, ледена,

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена.

 

Двама луди, двама млади като гълъби се гонят,

от любов изгарят, дребни сълзи ронят.

Двама луди, двама млади като гълъби се гонят,

от любов изгарят, дребни сълзи ронят.

 

Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,

за вода студена - студена, ледена.

Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,

за вода студена - студена, ледена,

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена

ледена, студена, студена, ледена.